คำคมความ

คำคมความรักโดนๆใจวัยรุ่นหลายๆ คนที่สามารถส่งคำพูดความคิดถึงไปให้คนที่คุณต้องการได้เลย คำคมนั้นคืออะไร คือคำคมเน้นๆคำเฉพาะที่มีความสื่อออกมาให้ อีกฝ่ายเข้าใจในคำพูดได้เลย และคำคมเหล่านี้สามาที่จะใช้แทนความหมายต่างๆได้เช่น คำอวยพร คำยินดี เป็นต้น และคำคมยังสามารถทำให้คนที่ไม่กล้าสื่อออกมาให้กล้าโดนอ่านคำคมเหล่านี้ จะทำให้คิดย้อนมองตัวเองและเกิดประโยชน์อีด้วย